EDU ART PLUS 

ul. Częstochowska 163

42-244 Jaskrów

NIP 627-233-44-80

Regon: 242732023 

Dane teleadresowe: 

Telefon: +48 511 223 451

Adres poczty elektronicznej: kontakt@ziuu.pl 

Adres korespondencyjny: 

al. Zjednoczenia 29 m. 6

01-838 Warszawa 

Numer rachunku bankowego: 

ING Bank Śląski 32 1050 1142 1000 0090 7482 3767